Ungdommen er blitt voksen

– Engehaugen Y’ Men har rundet 20 år.

Engehaugen Y-men ble av mange sett på som ungdommen i organisasjonen.  Håkon Holstad fra Gjøvik Y’s Men hadde en visjon om Y’s Men klubber med unge familier, og Engehaugen Y’s Men ble etablert tidlig på 2000 tallet.  Klubben ble chartret på Regionkonferansen på Gjøvik i 2001.  De første årene ble det mye familietid og oppfølging av egne barn.  Mange var i tillegg speiderledere, søndagsskolelærere mv slik at tradisjonell Y’s Men-dugnad ble det lite av de første årene.  De var heller ikke ofte å se på Regionkonferansene, kanskje forståelig da det ikke ble noen andre unge familieklubber etter modell av Engehaugen.  Mange klubber prøvde å starte slike klubber, men det var kun på Gjøvik at man lyktes.

Men hvordan er situasjonen i dag.  For de fleste medlemmene er barna blitt store og flyttet ut.  Også blant Engehaugen Y’s Men er det besteforeldre og litt grått hår.  Ungene er ikke lenger med på møtene, men klubben lever i beste velgående. Klubben har tatt på seg vedlikeholdsansvaret for den lokale speiderhytta, og medlemmer bidrar inn i det sentrale leddet. Klubbkveldene er høyst varierte.  Det er ingen fast dag og ei heller fast sted.  Med varierende opplegg på møtene, må klubben tilpasse. I høst var et av klubb-møtene viet førstehjelpskurs med utprøving av hjertestarter.  Godt å ha prøvd det før man blir utfordret på ordentlig.  Men kanskje det viktigste, klubben preges av godt felleskap, inkludering av nye og en sterk tro på fremtiden for Y’s men.