Y’s Men Solidaritet med Ukraina

Innsamling til Ukraina i Area Europa, Norge og Danmark

[Katedral i Ukraina]

Fra RD Ådne Wesnes, Regionsleder i Norge

Y’s Men International, Area Europa holdt sitt Council møte i Vejle i Danmark i april 2023 under ledelse av Area President Villy Mølgaard.
Det ble bestemt at Area Europa, Norge og Danmark skulle gå sammen om å finansiere et solidaritets-prosjekt med Ukrainsk YMCA på til sammen EURO 30 000.

Utfordringen går nå til alle klubber om å være helhjertet med på dette prosjektet og gi et realt håndslag til Ukraina midt i en forferdelig krig. Det er nå det gjelder og det er nå det behøves!

Prosjektet:

Karpaty YMCA ligger i Verkhovina, i regionen Ivano-Frankivsk i Karpatia. De har et flott ungdomssenter kalt «DYMCA» som er et ordspill på ukrainsk for «YMCA HUS». Det er et toetasjes hus som brukes både for Internt Fordrevne Folk, altså flyktninger fra krigen, og for lokal ungdom. I dette huset tilbyr de mange ulike aktiviteter og kurs for å hjelpe de fordrevne tilbake på beina slik at de kan se et perspektiv for framtida. Noe av det de ser behov for, er å tilby mer effektiv hjelp for ungdom til å skrive søknader, presentere seg selv og hjelpe ungdom til å finne utdanning og arbeid slik at de kan få en meningsfull fremtid midt i dette fortvilte krigshelvetet. De ønsker å etablere en skikkelig «IT-hub», en datasentral, og det vil de gjøre ved å bygge ut en tredje etasje i YMCA HUSET. Det er allerede et slags loft der, men det må bygges ut. De har laget et prosjekt med et detaljert budsjett som viser at for EURO 30 000 skal de greie å renovere denne tredje etasjen. De er utålmodige etter å komme i gang.

De har en avtale med YMCA Europa om et like stort beløp, EURO 30 000, som skal brukes til å innrede senteret med IT-utstyr og møbler etter at tredje etasjen er ferdig renovert.

Dette er et veldig viktig prosjekt for nødlidende ungdom. Dette er et prosjekt som vil «EMPOWER YOUNG PEOPLE», sette ungdom i stand til å skape sin egen fremtid.

Det er også et spennende prosjekt for oss i Y’s Men International, fordi vi står som likeverdige partnere sammen med YMCA Europa.

SAMMEN MED YMCA SKAL VI I Ys MEN INTERNATIONAL SAMLE INN TIL ET STORT OG VIKTIG SOLIDARITETSPROSJEKT I UKRAINA, ET PROSJEKT SOM VIL BETY EN FORSKJELL FOR UNGDOM SOM LIDER UNDER KRIGENS REDSLER.

PRAKTISKE INFORMASJONER:

Vi har sammen bestemt at Ys Men Region Danmark skal bidra med Euro 10 000, Region Norge med Euro 10 000 og Area Europa med Euro 7000. Så håper vi på bidrag fra Nederland, Tyskland og Hellas, samt Baltikum og Russland på til sammen Euro 3000.

Norske klubber oppfordres til å samle inn penger og sende beløpene til regionens driftskonto 3201.17.95098 og merkes med «Ukraina».

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Henry Grindheim henheim@online.no eller til Johan Vilhelm Eltvik j.eltvik@icloud.com

[Støttegruppe for Ukraina]

Dette er den internasjonale støttegruppen for YMCA Ukraina med folk fra Canada, USA, Sverige, Norge, Russland og Belarus. Generalsekretær Viktor Serbulov nummer tre fra venstre i første rekke.

[Ukrainske YMCA-ungdommer]

Bilder av Johan Vilhelm Eltvik (beklager foreløpige problemer med å vise bildene)