Forandringsagenter i Portugal

Bakgrunn: Portugal er sterkt påvirket av den økonomiske krisen som har svekket økonomien i mange europeiske land.

I Portugal har dette påvirket utdanningssystemet på en måte som at elementer som tar for seg samfunnsutvikling og bærekraftig miljø har fått mindre plass.

For å bøte på dette ønsker Portugal YMCA å utvikle et av sine leirsteder til å bli et senter for bærekraftig utvikling.