Lederutvikling i Manila

Tema: Revitalisering av KFUMs ledertreningssenter

Sted: KFUM Rizal, Manila, Filippinene

Samarbeidspartnere: Y’s Men Internasjonal og Region Filippinene

Formål: Utdanne ledere for KFUM og landet med kjerneverdiene: Ærlighet, rettferd, dyktighet og kjærlighet til landet sitt