Donasjoner

Y’s Men International har flere fond for finansiering av prosjekter. De er litt forskjellige når det gjelder måten de skaffer midler, og hva midlene brukes til. Her er en oversikt.

Brorskapsfondet (BF)

Fondet har til hensikt å fremme internasjonalt fellesskap ved å gjøre det mulig for medlemmer å delta på internasjonale konferanser. Videre skal fondet gjøre det mulig å reise i fremmede land for å besøke klubber og enkeltmedlemmer med den hensikt å inspirere og selv bli inspirert. 

Fondets midler skaffes til veie gjennom kontanttilskudd fra klubbene. Innsamling og salg av brukte frimerker var en tidligere metode, men er nå avviklet.

Ut fra hvor mange USD klubben har bidratt med, kan det søkes om tildeling fra fondet. Laveste nivå er USD 5 pr. medlem. Dette må være oppnådd året før (01.06–31.05) en eventuell søknad sendes. Søknadsskjema fås hos regionsleder (RD). I temahefte nr. 6, Brorskapsfondet, finner du flere opplysninger om fondet.

Solidaritetsfondet

Det ble i 1992 for Area Europa vedtatt en «Solidaritetskontingent» på DKK 5 pr medlem. Midlene inngår i et Solidaritetsfond for arbeidet i Russland. Kontingenten vedtas for hvert år av Arearådet (ACM).

Utviklingsfondet (EF)

Fondet har som formål å fremskaffe finansiell støtte og stabilitet til våre nåvær­ende og fremtidige formål, programmer og utbredelse, m.a.o.: Styrke og ut­vikle Y’s-dom. Kun rentene blir brukt. Det internasjonale råd velger prosjekt.

The Golden book

  1. Et medlem, en klubb eller en gruppe kan hedres ved at det innbetales et beløp, minst USD 100  til Utviklingsfondet (Endowment Fund = EF), hvorved navnet blir ført inn i The Golden Book.
  2. En klubb, et medlem, en konvensjon, en konferanse, en hending etc. kan ved innbetaling av et beløp til Utviklingsfondet bli ført inn på spesiell side i The Golden Book.

Norske Y’s Men som er innskrevet i The Golden book

Fra Region Norge:

Hans Sole             1990, 1991
Åge Holter             1991
Arendal YMC          1992
Rolf Walter Nilsen   1993
Erling Skjeldal        1995
Arvid Malme           1997
Thomas Rønnild      1998
Noralv Gabrielsen   1998
Bjarne Holhjem      2004
Gilbert Hansen       2004
Egil Odd Halvorsen 2005, 2010
Kjell A. Jensen       2006
Aslaug R. Gilje       2010
Einar Dagsland       2018
Gudbrand Robsham-Kjørven  2018
Finn A. Pedersen    2018