Forkortelser

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell / referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG; distriktsstyre, ikke DG-team; tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect». 

Forkortelser

Vårt internasjonale arbeid bærer preg av amerikansk ordbruk. Vi forsøker å fornorske forkortelsene slik at de kan bli mer tilgjengelige.

E-ELECT for «valgt». Settes bak tittelen for kommende funksjon.

P-PAST for «tidligere (forrige)». Settes foran den tilhørende forkortelse.

IP-IMMIDIATE PAST for «forrige periodes». Settes foran den tilhørende for­kortelse. I klubboversiktene benyttes VP (ikke PE) som tittel på neste års president.

Fork.:Internasjonal benevnelse:Norsk «oversettelse»:
ACMArea Coun­cil Mem­ber/MeetingMedlem av/Møte i arearådet.
APArea Presi­dentArea presi­dent
ASArea SecretaryArea sekretær
ASDArea Service Direc­torArea tjenesteleder
ASFAlexander Scholar­ship FundAlexander Studiefond
ATArea TreasurerArea kasserer
ATCArea Travel Coordina­torReisekoordinator i area
BFBrotherhood FundBrorskaps­fondet
CEChristian EmpasisKristen basis
CSCommunity ServiceSamfunnstjeneste
DGDistrict Gover­nor Dis­triktsleder
EMCExten­sion, Membership Conser­vationEtablering (av nye klubber), Medlemsverving og klubb­miljø
EFEndowment FundUtviklings – og sikrings­fond
IBCInternational Bro­ther ClubInternasjonal venn­skapsklubb
ICMInternational Coun­cil Member/­­MeetingMedlem av/Møte i det inter­nasjonale råd.
IHQInternational HeadQuar­terDet internasjonale hovedkontor
IPInternational Presi­dentInternasjonal president
IPAPImmidiate past Area Presi­dentForrige års area president
IPIPImmidiate past International Presi­dentForrige års internasjonale president
ISGInternational Secre­tary Gene­ral(Internasjonal) Generalsekretær
ITInternational Treasu­rerInternasjonal kasserer
KClub Treasurer (CT)Klubbkasserer
P(Club) Presi­dent (CP)Klubbpresident
PBPortalbuzzY’s Mens medlemsregisteret
PPPast Presi­dentForrige klubbpresident
RDRegional Direc­torRegionsleder
RSRegional Secre­taryRegionssekretær
RSDRegional Service Director(Regional) Tjenesteleder
RTRegional Treasu­rerRegionskasserer
RTCRegional Tra­vel Coordinator(Regional) Reisekoordinator
SClub Secre­taryKlubbsekretær
SMBoard memberStyremedlem i klubb
STEPShort Time Exchange ProgramKorttids ungdomsutveksling
TOFTime Of FastFasteprosjektet
VPVice Presi­dentVisepresident i klubb
VRDVice Regional Direc­torViseregionsleder
YEEPYouth Educa­tional Exchange Pro­grammeProgram for ungdomsutveksling
YESY’s Extention Support ProgrammeProgram for utbredelse av organisasjonen
YMCY’s Men’s ClubY’s Mens Klubb