Regionsledere fra 1969 (Norge ble egen Region)

1969-70Erling Skjeldal
1970-71Odd O. Tønnesen
1971-72Ingolf T. Henriksen
1972-73Einar Høifødt
1973-74Gunnar Borhaug
1974-75Hans Petter Førland
1975-76Noralv Gabrielsen
1976-77Lars Vassenden
1977-78Sven A. Grimstvedt
1978-79Åge Haug
1979-80Kjell Vik
1980-81Johannes Kjørven
1981-82Johan M. Johansen
1982-83Arvid Malme
1983-84Bjarne Holhjem
1984-85Thorvald F. Jellestad
1985-86Egil Odd Halvorsen
1986-87Leif Haaheim
1987-88Jan Chr. Eckhoff
1988-89Per L. Kjos
1989-90Arne Slyngstad
1990-91Kjell A. Jensen
1991-92Helge Strøm Nilssen
1992-93Arne Tøsse
1993-94Dagrun Saga
1994-95Kjell Bråten
1995-96Olav Fure
1996-97Einar Horneman Øfsti
1997-98Tormod Torp
1998-99Arne Amundsen
1999-00Aslaug Ravndal Gilje
2000-01Jon Lindset
2001-02Håkon Jan Holstad
2002-03Reidar Kanestrøm
2003-04Finn A. Pedersen
2004-05Marit Torp
2005-06Knut Mathisen
2006-07Lars Bodin
2007-08Jan Leander Johnsen
2008-09Henry J. Grindheim
2009-10Svein Rødset
2010-11Liv Sandven
2011-13Johan Nicolay Leganger
2013-14Tor Knutsen
2014-15Anders Golin Glendrange
2015-16Svein Håvåg
2016-18Svend B. Jacobsen
2018-19Bjørn Arve Bentsen
2019-20Per Trygve Normann
2020-21Jan M. Austad
2021-22Roy Rasmussen
2022-23Ådne Wesnes
2023-24Thor Lütchen-Lehn