Kontakt oss

Y’s Men Region Norge er en organisasjon til støtte for KFUK-KFUM.

Vårt motto er: «Vi vedkjenner oss den plikt som følger med enhver rett»

Informasjon om Y’s Men internasjonalt finner du her

Epost-adressen til regionstyret er ysmen.region.norge@gmail.com

Og vi har Facebook-side på:
https://www.facebook.com/people/Ys-Men-International-Region-Norge/100064799433611/

Regionstyret:

Ådne Wesnes (regionleder), Engehaugen, a-wesnes@online.no, telefon 92808618
Anne Aandalen (viseregionleder), Engehaugen, anne.aandalen@ntnu.no, telefon 45466399
Roy Rasmussen (forrige regionleder), Tønsberg, royrasmu@online.no, telefon 97022496
Thor Lütchen-Lehn (neste regionleder), Askøy, thorluth@gmail.com, telefon 41425489
Johan Wilhelm Eltvik (fremtidig regionleder), Tønsberg, j.eltvik@icloud.com, telefon 46284344

Møter fast på regionstyremøtene:
Arne Thorsen, kasserer, arne.thorsen@lyse.net, telefon 97167776
Torgeir H. Persett, sekretær, torgeir@persett.net, telefon 95069912

Tjenesteledere:

Facebook-redaktør, Elisabeth Halvorsen, elisabeth.halvorsen@arendal.kommune.no
Kristen basis, Jan M. Austad, jan.austad@gmail.com*
Vennskapsklubber, Marit Torp, marittorp@icloud.com
Vekst og utvikling, Thor Lütchen-Lehn, thorluth@gmail.com
Fasteprosjektet, Roy Rasmussen, royrasmu@online.no
Hjemmeside, Tor Helland, tor@helland.org
Kontakt KFUK/KFUM, Roy Rasmussen, royrasmu@online.no
Y’s Magasinet, Stein Gjeruldsen, tilstein@gmail.com
Medlemsregistrering, Svend B. Jacobsen, ysmen.medlemservice.norge@gmail.com

Distriktsledere

Agder PDG, Jan Martin Austad, Mandal, jari.austad@gmail.com
Bjørgvin, Arne Mosefinn, Voss, amosefinn@gmail.com
Møre, Ola Øyvind Eide, Borgund, ola.eide61@gmail.com
Oslo og Akershus PDG, Tor Helge Øvrevik, Holmen, torhelge.ovrevik@gmail.com
Rogaland PDG, Svend Bernhard Jacobsen, Stavanger St. Svithun, svend.jacobsen55@gmail.com
Sverige, Torbjörn Sjöqvist, Västerås, torbjorn.sjoqvist@gmail.com
Trøndelag, Jan Asbjørn Sagen, Trondheim, jasbsagen@gmail.com
Vestfold, Anne Marie Halvorsen Wildberg, Nøtterøy, annemawh@gmail.com
Østfold, Marit Torp, Kråkerøy Mixed, marittorp@icloud.com
Østland Nord, Torunn Antonsen Berge, Engehaugen, torunnab@outlook.com

Valgkomité:

Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret, solveighg@gmail.com
Ingvar Råde Lyche, i-lyche@online.no
Kai Sødal, Mandal, kai.sodal@gmail.com 

Lov- og kontrollutvalg

Inger Hillestad, Tønsberg, imhilles@online.no
Ivar Langen, Stokka, ivar.langen@online.no
Svein Rødset, Hareid og Ulstein, srodset@gmail.com