Personvernerklæring

Y’s Men International, Region Norge («YMI Norge»),  er en medlemsorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 979 509 561. Som medlem i YMI Norge,  gir du oss tilgang til opplysninger om deg. I denne personvernerklæringen kan du lese hvordan YMI Norge samler og behandler dine personopplysninger.

YMI Norge er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn når du melder deg inn i YMI Norge og bruker våre aktiviteter. Vi følger det til enhver tid gjeldende personvernsregelverk i vår behandling av dine personopplysninger. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i YMI Norge er din innmelding i YMI Norge og aksept av våre medlemsvilkår, samt din bruk av våre aktiviteter. 

YMI Norge er en del av Y’s Men International som har ca. 25.000 medlemmer i over 60 land. Medlemmene i Region Norge er organisert i 50 selvstendige klubber i Norge og Sverige med til sammen ca. 1.400 medlemmer. Klubbene er inndelt i 10 geografiske områder (distrikter) som ledes av en distriktsleder/distriktsstyre. 

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger i YMI Norges fellessystemer. Enkelte klubber kan ha egne systemer eller behandle personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette skal være kjent i den enkelte klubb.

1. Hvilke personopplysninger behandler YMI Norge? 

Medlemskap i YMI Norge 

Når du melder deg inn i en Y’s Men’s klubb i YMI Norge ber vi om og behandler følgende personopplysninger i vårt medlemsregister: navn, telefonnummer, epostadresse, adresse, fødselsdato, kjønn og innmeldt dato. I tillegg lagrer vi hvilken klubb du tilhører, samt hvilke tjenester som er relatert til ditt medlemskap. 

Opprette brukerkonto 

For å få tilgang til dine medlemsopplysninger må dine personopplysninger være knyttet til en e-postadresse. Dine personopplysninger er knyttet til denne e-postadressen («Brukerkonto»). Det er bare mulig å registrere et medlem per brukerkonto. For å få tilgang til personopplysningene, må du logge på vårt medlemssystem. Beskrivelse av fremgangsmåtene finner du på våre hjemmesider (www.ysmen.no) eller ved å henvende deg til e-postadresse: ysmen.medlemservice.norge@gmail.com

Brukerkontoen er tilknyttet ditt medlemskap og dine personopplysninger som er registrert i vårt medlemsregister. Når du logger på brukerkontoen første gang, må du velge et passord. Dette passordet er kryptert og kan ikke leses av andre. 

Påmelding til kurs og konferanser (aktiviteter) 

Når du melder deg på aktiviteter i regi av YMI Norge eller lokale distriktsmøter, kan vi be om og behandle personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse, samt annen informasjon (allergier, spesielle behov, kontaktinformasjon til pårørende etc.) som er nødvendig for behandling av din deltakelse på aktiviteten. Hvis du melder på flere eller andre enn deg selv vil du også bli bedt om å oppgi personopplysninger for disse personene. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din deltakelse på aktiviteten, så fremt du ikke har gitt oss samtykke til annet.  

Registrering som leder i YMI Norge  

YMI Norge har ingen ansatte. Organisasjonen ledes av medlemmene. Regionskonferansen er organisasjonens høyeste organ og består av representanter fra alle klubbene. 

 1. Regionstyret velges av regionskonferansen og består av 6 medlemmer.
 2. Tjenesteledere er medlemmer utpekt av regionstyret for å planlegge og gjennomføre avtalte aktiviteter i løpet av arbeidsåret.
 3. Distriktsledere er medlemmer valgt av de klubbene som utgjør distriktet.
 4. Lov- og kontrollutvalg velges av regionskonferansen og består av 3 medlemmer.
 5. Valgkomiteen velges av regionskonferansen og består av 3 medlemmer.
 6. Klubbpresident/klubbstyre velges av og blant klubbens medlemmer.

Innehaverne av disse rollene beskrives som organisasjonens ledere. Når et medlem går inn i en rolle som leder i YMI Norge blir dette registrert i medlemsregisteret. Opplysningene som registreres er varighet (fra dato – til dato) og navn på vervet. 

Bruk av digitale skjemaer for kontakt og tilbakemeldinger 

Når du tar kontakt med YMI Norge via  andre digitale skjemaer for kontakt og tilbakemeldinger vil vi noen ganger be om navn og e-postadresse for å kunne gi deg bedre og raskere behandling av din henvendelse. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din henvendelse.  

2. Hva brukes personopplysningene til? 

YMI Norge bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap og lederrolle i YMI Norge, samt for å håndtere og kommunisere med deg om de aktiviteter du har registrert deg for, som beskrevet ovenfor. 

YMI Norge kan vaske og sammenstille dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte medlemsdata, herunder adresseopplysninger.  

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:  

 1. For å opprette og håndtere ditt medlemskap i YMI Norge  
 2. For å behandle henvendelser og bestillinger via våre digitale tjenester 
 3. For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, eller som bruker av våre aktiviteter 
 4. For å kunne sende medlemsinformasjon og informere om organisasjonens tjenester og tilbud (f.eks. Y’s Magasinet)
 5. For å kunne kontakte deg i forbindelse med din påmelding, avmelding og deltakelse på våre aktiviteter (f.eks. regionskonferanser)  
 6. For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester (f.eks. evaluering av konferanser) 
 7. For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester (f.eks. hjemmesider, facebook)
 8. For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre  

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og vil blant annet bli benyttet til statistikk og andre formål som kan hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.  

Markedsføring og nyhetsbrev 

Som medlem kan YMI Norge og YMI Norges distriktsledere og klubber sende deg relevant medlemsinformasjon, som for eksempel informasjon om medlemsfordeler, invitasjon til turer og aktiviteter. Vi vil sende medlemsinformasjon inntil du aktivt har meldt deg ut av YMI Norge.  Du kan reservere deg mot å motta slik informasjon via e-post eller via informasjonen du mottar. 

4. Utlevering av personopplysninger   

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:  

 • med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart (f.eks. hotellbestilling ved konferanser), 
 • våre samarbeidspartnere, når du har samtykket til det (f.eks. KFUK-KFUM-familien), 
 • med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, 
 • for å beskytte og forsvare YMI Norge (herunder håndheve gjeldende medlemsvilkår), eller 
 • med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.   

5. Lenker til tredjeparter   

Denne personvernserklæringen gjelder bare YMI Norges bruk, innsamling og utlevering av personopplysninger. Våre nettsteder og digitale tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. YMI Norge er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene og er ikke ansvarlig for eventuell behandling av personopplysninger på disse nettstedene. YMI Norge tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.  

6. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Gjennom vårt internasjonale hovedkontor, Y’s Men International i Genevé, har YMI Norge tilgang til en løsning for registrering, lagring og gjenfinning av personopplysninger. Løsningen skal være godkjent for internasjonal bruk. YMI Norge er orientert om det arbeidet som pågår for å dokumentere at disse opplysningen lagres på en forsvarlig måte, men dette arbeidet ligger utenfor YMI Norges kontroll.

Klubbens sekretær har tilgang til dine personopplysninger og kan bistå deg med å utføre endringer. Det er også klubbens sekretær som har ansvar for å melde deg ut av YMI Norge når du måtte ønske det. Hvis klubbens sekretær ikke har tilstrekkelig kunnskap eller egen e-postadresse, kan klubbens president utnevne en egen administrator for dette arbeidet. Utover dette har også noen få medlemmer tilgang til all informasjon om alle medlemmene i YMI Norge. Disse medlemmene har også oppgavene med å knytte sammen roller, verv og varighet. En hovedadministrator ved hovedkontoret i Genevé har også tilgang til personopplysningene. Denne tilgangen benyttes kun til rapportering av medlemstall som grunnlag for fakturering av internasjonal kontingent og uttrekk av personopplysninger av navn som innehar lederroller i YMI Norge. 

7. Dine rettigheter 

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene.  

Du kan når som helst endre dine kontaktopplysninger via medlemssystemet. Du kan også kontakte oss enten ved å sende en e-post til ysmen.medlemservice.norge@gmail.com.  

8. Endringer av denne personvernerklæringen 

YMI Norge kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato nederst på sidene, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre digitale løsninger.

9. Kontaktinformasjon 

Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på: 

Y’s Men International, Region Norge
v/Svend B. Jacobsen
Jelsagata 55
4012 Stavanger  

Telefon: +47 99 20 40 25  
E-post: svend.jacobsen55@gmail.com   

Foretaksregister: Y’s Men International, Region Norge
Foretaksnummer: 979 509 561

Dato for godkjenning av personvernerklæringen: 31.07.2018  
Oppdateringer: 12.08.2018 

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å kontakte datatilsynet. Det relevante datatilsynet vil være Datatilsynet i Norge