Yrkesopplæring av ungdom i Belarus

Sted: Landsbyen PONEMONTSY i Lida-distriktet.

Samarbeidspartnere: YMCA Europa- Hviterussland og YMC Malta

Formål: Skape og utvikle et ungdomssenter i YMCA-regi  hvor man skal gi støtte til lokal utvikling i Lida-distriktet.

Senteret har som mål å gi ungdom opplæring i ulike «uformelle» kunnskaper som:

  • effektiv kommunikasjon
  • Hvordan presentere meg selv?
  • Hvordan unngå HIV?
  • kritisk tenking

Bakgrunn:

Den offentlige skolen i Belarus drives fremdeles etter gammel sovjetisk modell.

Det gir ikke ungdommen den kunnskap som skal til for å skaffe seg en jobb.

Utover faglig kunnskap er  det:

  • Behov for arbeidserfaring,
  • Kunnskap om Hvordan søke seg jobb?
  • Kulturforståelse og kunnskap om menneskerettigheter og livskvalitet

Behov:

Utruste senteret slik at det kan fungere som opplæringssenter og kultursenter/leirsted

Utstyrsbehov: Undervisningsmateriell ( bøker og teknisk utstyr) og materialer for å ruste opp stedet.

Prosjektvarighet:
3 år Budsjett  26.238 CHF